התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ו -

פסוק א

שיתוף
בני, לוי:  גרשום, קהת ומררי.