התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים א - פרק ז -

פסוק כז

שיתוף
נון בנו, יהושוע בנו.