התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק כ -

פסוק ל

שיתוף
ותשקוט, מלכות יהושפט; וינח לו אלוהיו, מסביב. 

במילה לו מופיע הטעם מרכא כפולה.