התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק כד -

פסוק ה

שיתוף
ויקבוץ, את-הכוהנים והלויים, ויאמר להם צאו לערי יהודה וקבצו מכל-ישראל כסף לחזק את-בית אלוהיכם מדי שנה בשנה, ואתם תמהרו לדבר; ולא מיהרו, הלויים. 

במילים לערי יהודה מופיעים הטעמים ירח בן יומו - קרני פרה.