התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק כו -

פסוק י

שיתוף
וייבן מגדלים במדבר, ויחצוב בורות רבים--כי מקנה-רב היה לו, ובשפילה ובמישור; איכרים וכורמים, בהרים ובכרמל--כי-אוהב אדמה, היה.   

פסוק זה מיוחד ליהודה כהן מכפר תבור שהיה איש אדמה כל חייו, והקדיש את עצמו לפיתוח משק המים של הגליל התחתון. יהודה היה אומר שאין אוהב את ארצו כעובד את אדמתה.