התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק כט -

פסוק א

שיתוף
יחזקייהו מלך, בן-עשרים וחמש שנה, ועשרים ותשע שנה, מלך בירושלים; ושם אימו, אבייה בת-זכריהו. 

הרבה הצלחה בלימודים לתואר השלישי, ובעזה תגיעי רחוק ותביא גאווה לעמך ולמשפחתך אוהבים אותך כולם.