התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברי הימים ב - פרק לו -

פסוק כב

שיתוף
ובשנת אחת, לכורש מלך פרס, לכלות דבר-יהוה, בפי ירמיהו--העיר יהוה, את-רוח כורש מלך-פרס, ויעבר-קול בכל-מלכותו, וגם-במכתב לאמור.   

divrey hayamim