התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ישעיהו - פרק ה -

פסוק ג

שיתוף
ועתה יושב ירושלים, ואיש יהודה--שפטו-נא, ביני ובין כרמי.