התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ג -

פסוק כה

שיתוף
נשכבה בבושתנו, ותכסנו כלימתנו--כי ליהוה אלוהינו חטאנו אנחנו ואבותינו, מנעורינו ועד-היום הזה; ולא שמענו, בקול יהוה אלוהינו. 

בפסוק זה מתגלה ירמיהו כאביו הרוחני של נביא שמאלני אחר - חנוך לוין זל. העליבות והייאוש מרוכזים בארבע מילים.