התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
שאו-נס ציונה, העיזו אל-תעמודו:  כי רעה, אנוכי מביא מצפון--ושבר גדול. 

שהצפון הולך לאיבוד כמו כל המדינה הזו