התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ה -

פסוק יד

שיתוף
לכן, כה-אמר יהוה אלוהי צבאות, יען דברכם, את-הדבר הזה:  הנני נותן דבריי בפיך לאש, והעם הזה עצים--ואכלתם. 

בפסוק זה מופיע ירמיהו כראשון הפובליציסטים ממחנה השמאל - תפקיד כפוי טובה שהנאה מסוימת בצידו.