התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ו -

פסוק ב

שיתוף
הנווה, והמעונגה, דמיתי, בת-ציון. 

הוקרה לחבר/ה בצוות מחנכים,העוסק השנה בתכנים הנוגעים בזהות היהודית - על עשייה חינוכית לשמה!