התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ז -

פסוק ו

שיתוף
גר יתום ואלמנה, לא תעשוקו, ודם נקי, אל-תשפכו במקום הזה; ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו, לרע לכם. 

אם נשמור במדינת ישראל את הדברים הנזכרים בפסוקו של ירמיהו - תהיה מדינת ישראל מקום שראוי לחיות בו, להאבק עליו ולשמור על קיומו!