התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ז -

פסוק כב

שיתוף
כי לא-דיברתי את-אבותיכם, ולא ציוויתים, ביום הוציאי אותם, מארץ מצריים--על-דברי עולה, וזבח. 

הפסוק הזה מדבר אלי ואל כל אדם באשר הוא בעיקר בהקשר להמשכו, ועל שניהם אכתוב בבחירה הבאה שלי