התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ח -

פסוק ז

שיתוף
גם-חסידה בשמיים, ידעה מועדיה, ותור וסיס ועגור, שמרו את-עת בואנה; ועמי--לא ידעו, את משפט יהוה. 

בחירתי היא בחלק הראשון של הפסוק, המראה את הידע של אבותינו בנדידת הציפורים ובשמותיהן.