התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ט -

פסוק יד

שיתוף
לכן, כה-אמר יהוה צבאות אלוהי ישראל, הנני מאכילם את-העם הזה, לענה; והשקיתים, מי-ראש. 

אחת מנבואות הזעם הגדולות של התנך.