התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק יב -

פסוק א

שיתוף
צדיק אתה יהוה, כי אריב אליך; אך משפטים, אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלחה, שלו כל-בוגדי בגד. 

ירמיה יודע שה' עושה צדק, וכי הוא יעניש את הרשעים כמו שהבטיח. אך בכל זאת, ירמיה רוצה להתווכח ולהבין, מדוע בנתיים הרשעים מצליחים? ומדוע האנשים שבגדו בירמיה ורצו להרוג אותו (ואולי גם בוגדים באחרים והורגים אותם), עדיין חיים בשלווה? אם כי מה עם הצדיקים, למה רק הרשעים מצליחים?