התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק יב -

פסוק ה

שיתוף
כי את-רגלים רצת וילאוך, ואיך תתחרה את-הסוסים; ובארץ שלום אתה בוטח, ואיך תעשה בגאון הירדן. 

ירמיהו הנביא מתלונן על העם שמתנגד לנבואותיו ומקשה עליו.ה' עונה לירמיהו שיקח את הכול במידה כי הוא עוד לא נתקל בקשיים הגדולים שעוד מצפים לו - שלא יתייאש כבר עכשיו.