התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק טו -

פסוק ב

שיתוף
והיה כי-יאמרו אליך, אנה נצא; ואמרת אליהם כה-אמר יהוה, אשר למוות למוות ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. 

פדיון שבויים מצווה רבה היא בגלל שאיו קשה משבי, ואנו חיים בחברה שהמושג ערבות הדדית הוא אחד היסודות החשובים .