התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק טז -

פסוק ו

שיתוף
ומתו גדולים וקטנים בארץ הזאת, לא ייקברו; ולא-יספדו להם--ולא יתגודד, ולא ייקרח להם. 

אין עתיד להתנחלויות.