התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק יז -

פסוק ז

שיתוף
ברוך הגבר, אשר יבטח ביהוה; והיה יהוה, מבטחו. 

עם ישראל חייב לבטוח ביהוה על מנת לשמור אותנו מכל רע.