התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק יז -

פסוק יד

שיתוף
רפאני יהוה ואירפא, הושיעני ואיוושעה:  כי תהילתי, אתה. 

אמן.