התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק כג -

פסוק כט

שיתוף
הלוא כה דברי כאש, נאום-יהוה; וכפטיש, יפוצץ סלע. 

שנזכה ללמוד דברי תורה מתך אהבת תורה מיתית וחיות כמו אש.