התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק כט -

פסוק יד

שיתוף
ונמצאתי לכם, נאום-יהוה, ושבתי את-שבותכם וקיבצתי אתכם מכל-הגויים ומכל-המקומות אשר הדחתי אתכם שם, נאום-יהוה; והשיבותי אתכם--אל-המקום, אשר-הגליתי אתכם משם. 

כבר אז ידעו שנחזור לארץ