התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק ל -

פסוק י

שיתוף
ואתה אל-תירא עבדי יעקוב נאום-יהוה, ואל-תיחת ישראל--כי הנני מושיעך מרחוק, ואת-זרעך מארץ שביים; ושב יעקוב ושקט ושאנן, ואין מחריד. 

אחת הנבואות מני רבות לאורך כל התנך המבטיחות את קיבוץ פזורי כל עם ישראל מכל ארבע כנפות תבל, ההבטחה של אבינו הצדיק והקדוש שעולם לא יטוש אותנו, אפילו אם נדמה כי כלו כל הקיצים. יש הבטחה גדולה בפסוק הזה, והמון תקוה ושמחה שנותנת לי תמונה על העתיד, וגם קיום נבואה על שחרור גלעד שליט משביו '...ואת זרעך מארץ שביים..'נס גדול שקרה לנו בשנת 2011בשמחת תורה, ללמד אותנו, שבורא העולם הוא מעל הכל, ורואה הכל, ודבר לא נסתר ממנו, והוא תמיד עומד בהבטחותיו לעמו ישראל. כל מה שהוא מבקש בתמורה, הוא להאמין בו, ולעשות את רצונו עלי אדמות, כלומר אהבת חינם וחסד וצדקה, שתקבץ את כל פזורינו בירושלים עיר הקודש, ולא שנאת חינם, אשר הביאה אותנו בכל הדורות לגלות ולפיזור העם בתפוצות והשמדתו בפוגרומים ומלחמות שונות,כמו באינקויזיציה ובשואה בה ששה מליון מבני עמנו נכחדו, ומאורעות קשים אחרים בתולדות עמנו. הגיע הזמן להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר את כבודו של אבינו הצדיק למקומו..ככתוב 'שובו אלי ואשובה אליכם'..אמן.