התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לא -

פסוק ב

שיתוף
מרחוק, יהוה נראה לי; ואהבת עולם אהבתיך, על-כן משכתיך חסד. 

החיבור ההרוחני הנפשי והפיזי של האדם בכלל וישראל בפרט להתגלות ה' בעולם