התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לא -

פסוק ט

שיתוף
שמעו דבר-יהוה גויים, והגידו באיים ממרחק; ואמרו, מזרה ישראל יקבצנו, ושמרו, כרועה עדרו. 

מזרה ישראל: מי שהיה אחראי לפיזור עם ישראל(לזרות=לפזר)-יהיה אחראי לאיחודו,להשבתו לארצו ולהגן עליו כרועה שמגן על העדר שלו.