התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לא -

פסוק יד

שיתוף
כה אמר יהוה, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים--רחל, מבכה על-בניה; מיאנה להינחם על-בניה, כי איננו. 

הפסוק מראה את הקשר העז בין האבות לעם ישראל אשר עם ישראל שכח ה' ודרך האבות ולמרות כל זה האבות עומדים לצידנו כל הדרך גם כאשר עם ישראל בשפל המדרגה (עיין ספר התודעה חלק ג' עמ' רח-ריד)