התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לא -

פסוק טז

שיתוף
ויש-תקווה לאחריתך, נאום-יהוה; ושבו בנים, לגבולם. 

יש תקווה שיהיה שלום, וכל אחינו – בית ישראלֹ – יחזרו הביתה.