התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לא -

פסוק יז

שיתוף
שמוע שמעתי, אפריים מתנודד, ייסרתני ואיווסר, כעגל לא לומד; השיבני ואשובה, כי אתה יהוה אלוהיי. 

לפעמי צריך עזרה כדי לשוב בתשובה וזה תמיד מזכי את זה