התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לא -

פסוק כד

שיתוף
כי הרוויתי, נפש עייפה; וכל-נפש דאבה, מילאתי.