התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לא -

פסוק כח

שיתוף
בימים ההם--לא-יאמרו עוד, אבות אכלו בוסר; ושיני בנים, תקהינה. 

פתגם חכם שאני אוהב שאומר שלפעמים הילדים מושפעים ממעשי הוריהם או כל גורם ממנו הם מושפעים. במקרה הזה אם המשפיע גורם דבר שלילי דבר זה משפיע לפעמים על הנתונים להשפעתו באופן ישיר.