התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לא -

פסוק לב

שיתוף
כי זאת הברית אשר אכרות את-בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום-יהוה, נתתי את-תורתי בקרבם, ועל-ליבם אכתבנה; והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו-לי לעם. 

הברית שאלוהים רוצה לכרות איתנו היא אינה ברית של חוקים ומצוות, אלא לאהוב את ה' ולחזור אליו בלב שלם. תורתו תהיה כתובה בתוך הלב שלנו. תכלית התורה היא אהבה. הברית החדשה הזו הושלמה בישוע המשיח. גואל ישראל.