התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לא -

פסוק לג

שיתוף
ולא ילמדו עוד, איש את-ריעהו ואיש את-אחיו לאמור, דעו, את-יהוה:  כי-כולם יידעו אותי למקטנם ועד-גדולם, נאום-יהוה--כי אסלח לעוונם, ולחטאתם לא אזכור-עוד. 

אחרי שהמשיח ישוע הופיע כבר לא צריך לשבת וללמד כל אחד על התורה, דעת אלוהים תהיה בכל מקום! ולכן כתוב שכולם ידעו את אלוהי אברהם יצחק ויעקב!
והכי חשוב היא הסליחה שתינתן לנו דרך המשיח, ועל כך נאמר ולחטאתם לא אזכור-עוד.

אמן אמן אמן