התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לב -

פסוק יט

שיתוף
גדול, העצה, ורב, העלילייה--אשר-עיניך פקוחות, על-כל-דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו, וכפרי מעלליו. 

הוקרה לחבר/ה בצוות מחנכים,העוסק השנה בתכנים הנוגעים בזהות היהודית - על עשייה חינוכית לשמה!