התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לג -

פסוק ג

שיתוף
קרא אליי, ואענך; ואגידה לך גדולות ובצורות, לא ידעתם. 


לפעמים אנו דואגים למה שיהיה. אנו רק בני אדם ולא יודעים הרבה. אבל אונו מוזמנים לקורא אל אלוהים והוא יענה ויגלה לנו גדולות.זה מרגש אותי ומעודד אותי לבטוח בו ולקרוא אליו, כי הוא יודע הכל


לפעמים אנו דואגים למה שיהיה. אנו רק בני אדם ולא יודעים הרבה. אבל אנו מוזמנים לקורא אל אלוהים והוא יענה ויגלה לנו גדולות.זה מרגש אותי ומעודד אותי לבטוח בו ולקרוא אליו, כי הוא יודע הכל

לפעמים אנו דואגים למה שיהיה. אנו רק בני אדם ולא יודעים הרבה. אבל אונו מוזמנים לקורא אל אלוהים והוא יענה ויגלה לנו גדולות.זה מרגש אותי ומעודד אותי לבטוח בו ולקרוא אליו, כי הוא יודע הכל