התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
ירמיהו - פרק לג -

פסוק כו

שיתוף
גם-זרע יעקוב ודויד עבדי אמאס, מקחת מזרעו מושלים, אל-זרע אברהם, ישחק ויעקוב:  כי-אשיב את-שבותם, וריחמתים. 

מתייחס אל זמננו