התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק יג -

פסוק יח

שיתוף
  הנה-נא, ערכתי משפט;    ידעתי, כי-אני אצדק.