התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק טו -

פסוק יד

שיתוף
  מה-אנוש כי-יזכה;    וכי-יצדק, ילוד אישה.

מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה!