התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק טז -

פסוק ד

שיתוף
  גם, אנוכי--    ככם אדברה:לו יש נפשכם, תחת נפשי--    אחבירה עליכם במילים;ואניעה עליכם,    במו ראשי.