התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק כח -

פסוק ג

שיתוף
  קץ, שם לחושך, ולכל-תכלית, הוא חוקר:    אבן אופל וצלמוות.

זוהי תכליתו של ענף מחץ