התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק לו -

פסוק לג

שיתוף
  יגיד עליו ריעו;    מקנה, אף על-עולה.

יַגִּיד עָלָיו רֵעוֹ מִקְנֶה אַף עַל עוֹלֶה.
יַגִּיד עָלָיו רֵע-וֹמִ קְנֶה אַף עַל עוֹלֶה.
יגיד עליו רע - ומי קנה, אפילו שהופך בן עליה?