התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק לח -

פסוק ד

שיתוף
  איפה היית, ביוסדי-ארץ;    הגד, אם-ידעת בינה.

הפסוק אומר לאדם הפשוט לקבל את החלטות האל כמו שהן ולא לתהות עליהן.