התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק לח -

פסוק ט

שיתוף
  בשומי ענן לבושו;    וערפל, חתולתו.

הפסוק היחיד שיש בו חתולות