התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק לח -

פסוק יב

שיתוף
  המימיך, ציווית בוקר;    יידעת השחר מקומו.