התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק מ -

פסוק לב

שיתוף
  שים-עליו כפך;    זכור מלחמה, אל-תוסף.