התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק מא -

פסוק י

שיתוף
  עטישותיו, תהל אור;    ועיניו, כעפעפי-שחר.

חלק מתיאור עצמתו של הלוויתן. רסס נשיפת הלוויתן מנחיריו בצאתו מן המים מפיץ אור ועיני הלוויתן גדולות ומבריקות כחמה בעת זריחה או שקיעה.