התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק מב -

פסוק טו

שיתוף
ולא נמצא נשים יפות, כבנות איוב--בכל הארץ; וייתן להם אביהם נחלה, בתוך אחיהם.