התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק מב -

פסוק טז

שיתוף
ויחי איוב אחרי זאת, מאה וארבעים שנה; ויראה, את בניו ואת בני בניו--ארבעה, דורות. 

המתנה הגדולה ביותר שאדם יכול לקבל מפרט לחיי נצח