התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק כא

שיתוף
ואת-היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין; ויישב היבוסי את-בני בנימין, בירושלים, עד, היום הזה.